Pazartesi - Cuma 08:30 - 18:00

info@bilson.com.tr

FSM Bulvarı Selin Sit. 75/3

Nilüfer / BURSA

+90 224 452 65 65

+90 530 524 40 41

ULTRASONOGRAFİK GÖRÜNTÜLEME MERKEZİ

Karotis Arter Taraması

Tarama muayeneleri, şikayetler başlamadan önce hastalığı bulmak için yapılan testlerdir. Amaç, hastalığı en erken ve tedaviye yanıtının en iyi olacağı aşamada saptamaktır. Yapılacak incelemeler, laboratuvar, genetik ve görüntüleme testlerini içerebilir. Yaş, cinsiyet ve aile öyküsü gibi faktörler hangi test ya da testlerin gerekli olduğunu belirler. Karotis arter taraması amacıyla KAROTİS RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ olarak bilinen inceleme yapılmaktadır. Bu tetkik, karotis dupleks ultrasonu ve karotis intima-media kalınlığı ultrasonunu kapsamaktadır.

 

Karotis intima-media kalınlığı, karotis arter duvarlarının en içteki iki katmanının kalınlığını tanımlar. Karotis intima-media kalınlığının artması kalp krizi ile sonuçlanabilecek kalp damar hastalığın varlığını işaret edebilir.

KAROTİS ARTER HASTALIĞI HAKKINDA

Karotis arter hastalığında, karotis arterlerin duvarları boyunca yağ, kolesterol ve diğer maddeler birikerek, plak ismi verilen yapıların oluşumuna neden olur. Plak birikimine ve neden olduğu hasara ateroskleroz denir. Zamanla, etkilenen arterlerin duvarları sertleşip kalınlaşır ve kan akışını sınırlandıran darlıklar ortaya çıkabilir (stenoz adı verilen durum).

Tedavi edilmeden bırakıldığında karotis arter hastalığı inme (felç) riskini arttırır. Beyne giden kan akışı, plak tarafından engellendiğinde ya da plak yüzeyinden köken alan kan pıhtıları beyindeki daha küçük damarları tıkadığında inme meydana gelir. Kan akımı ile beyne ulaşan oksijen ve diğer temel besin maddelerinin eksikliği, beyinde kalıcı hasara veya ölüme neden olabilir. Dünya genelinde inme, ölüm ve uzun vadeli ciddi sakatlığın önde gelen nedenlerinden biridir.

RİSK FAKTÖRLERİ

o Yaş

o Şeker hastalığı

o Sigara

o Yüksek kolestorol

o Yüksek tansiyon

o Kalp damar (koroner arter) hastalığı

o Şişmanlık

o Fiziksel hareketsizlik

o Ateroskleroz ve/veya felç için aile öyküsünün varlığı

KİMLER KAROTİS ARTER TARAMASINI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMALIDIR?

o Kalp damar hastalığı bulunanlar, aort damarında genişleme saptananlar, kol ve/veya bacak damarlarında daralma ya da tıkanıklık bulunanlar

o İnme ve karotis arter hastalığı için yukarıda sayılan risk faktörlerinden en az ikisi bulunanlar ya da tek risk faktörü olan 55 yaş ve üzerindeki kişiler

YARARLARI

o Ultrason görüntüleme son derece güvenlidir ve iyonlaştırıcı radyasyon kullanmaz, zararlı ışın içermez.

o Ultrasonografi, anjiyografide iyi görünmeyen damar duvarı ve çevresinin net bir görüntüsünü sunar.

o Kalp damar hastalığı için erken tanı ve tedaviye olanak sağlar.

o Damarda daralma saptanırsa, kanın serbest akışını eski haline getirmek için tedavi yapılabilir. Olası bir inme önlenebilir.

TARAMA SIRASINDA BİRŞEY TESPİT EDİLİRSE NE OLUR?

Doktorunuz hastalığın ciddiyetine bağlı olarak, yaşam tarzı değişikliklerini (sağlıklı beslenme, egzersiz ve sigara içmemek dahil), kolesterol seviyelerini ve yüksek tansiyonu düşürmek için ilaçları, anjiyoplasti ve stent yerleştirme gibi girişimsel prosedürleri veya karotis endarterektomi olarak bilinen cerrahi prosedürü önerebilir.

 

GERÇEKLERİ TEKNOLOJİ VE DENEYİM İLE GÖRÜNTÜLÜYORUZ