OBSTETRİK RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİSİ

-11 hafta – 13 hafta + 6 günlük gebelikte genetik (nukal translüsensi, Triküspid regürjitasyon, duktus venozus ve biyofizik inceleme)
- 18-20 haftalar evresinde 2.Düzey (ayrıntılı) Gebelik Renkli Doppler Ultrasonografisi:
Bebeğin her bölümü ayrıntılı incelenir. Bilson’da ek olarak annenin gebelik kapsamını besleyen uterin arterlerden başlanarak, göbek kordonu içerisindeki atar ve toplar damarlar, bebeğin karnı içerisinde bu damarsal yolun devamı olan duktus venozus incelenir. Gerekirse bebeğe ait diğer damarsal yapılar incelemeye katılır.
- 18-20. haftalarda; Bilson’da genel incelemeye ek olarak fetal ekokardiografi (ayrıntılı kalp incelemesi) yapılır. Genellikle gebeliğin 22-23. haftalarında gerek görülürse hasta yeniden çağırılarak ayrıntılı kalp incelemesi yinelenir.
- Bebeğin yatışı yüz fotoğrafı almaya uygunsa değişik portreleri alınarak dijital (CD veya DVD) ortamda diğer görüntü ve bilgilerle birlikte anneye verilir.