kADIN ÜREME OrganI

- Uterus ve Overler
                        - Karın üzerinden
                        - Transvajinal Renkli Doppler Ultrasonografi

            - Ovülasyonun Ultrasonografi ile izlenmesi vb .