VASKÜLER (DAMARSAL) RENKLİ DOPPPLER ULTRASONOGRAFİK İNCELEMELER

Ulaşılabilecek tüm damarsal yapılar (beyini, beyinciği, böbrekleri vb. gibi diğer tüm organları besleyen atar ve toplar damarlar) incelenir. 
            Kol ve bacaklardaki atar (damar sertliği açısından) ve toplar (varis-yetmezlik-pıhtı açısından) damarlar da incelenmektedir.

Ulaşılabilen her organdan tanı amaçlı doku örneği (biyopsi veya sitoloji) alınmaktadır